Digital Media & SEO content วางแผนสื่อโฆษณาออนไลน์ และเขียนบทความเชื่อมโยงกับคีย์เวิร์ดโดยผู้เชี่ยวชาญ

Digital media คือ สื่อโฆษณาในออนไลน์ซึ่งมีหลากหลายเครื่องมือประกอบกัน อาทิเช่น Google Adwords, SEO Content, SEM, GDN, และ YouTube Ads. เพื่อดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปยังร้านค้าออนไลน์ หรือ เว็บไซต์   นอกจากแล้ว สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เช่น Facebook  Line Instagram twister ก็นับเป็น Digital media เช่นกัน ซึ่งสามารถทำการโฆษณาโดยการซื้อ Sponsor หรือ Boost post  นั่นเอง ซึ่งการที่จะทำสื่อโฆษณาในออนไลน์ได้สำเร็จนั้น ผู้ทำโฆษณาต้องมีประสบการณ์และมีความชำนาญในการวิเคราะห์คีย์เวิร์ด (Keywords analysis) ที่ลูกค้าเป้าหมายจะพิมพ์ค้นหาจากระบบ (Search engine)  เพื่อคัดกรองความสนใจ และรู้เทคนิคการเขียนข้อความโฆษณา (Advertising copy writing )ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจสำคัญไม่น้อยกว่า Keywords ที่ดี เพราะข้อความโฆษณาที่จูงใจลูกค้าเป้าหมาย ผสมผสานกับเทคนิคการใช้คีย์เวิร์ดเพื่อสแกนหาลูกค้าที่แท้จริงที่มีโอกาสซื้อสูงจะช่วยให้คุณประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ...

“SEM” ทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต

“SEM” คืออะไร “SEM” ย่อมาจากคำว่า “Search Engine Marketing” หมายถึง การทำการตลาดบนเครื่องมือการค้นหาผ่านทางอินเตอร์เน็ต บนหน้าแสดงผลการค้นหน้า ( Search Result Page )  เพื่อให้ผู้ใช้งาน Search Engine ค้นพบเว็บไซต์ สินค้า หรือบริการ จึงช่วยเพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ และเพิ่มโอกาสในการขายมากยิ่งขึ้น  การทำ SEM ประกอบด้วยการทำงาน 2 ขั้นตอน คือ SEO (Search Engine Optimization) คือ เครื่องมือที่ช่วยให้เวปไซต์ติดอันดับต้นๆของการค้นหาแบบธรรมชาติ ที่เรียกว่า Organic Searchซึ่งในเวปไซต์จะต้องมีคีย์เวิร์ด (Keywords) ที่ตรงกับคำค้นหา รวมถึงระบบหลังบ้านของเวปไซต์ที่ปรับแต่งโครงสร้างของเวปไซต์เพื่อให้แสดงผลได้ง่าย รวมถึงมีไฟล์ภาพหรือวีดีโอที่ไม่หนักจนเกินไป นอกจากนี้แล้วการสร้าง Backlink ไว้ในเวปไซต์ที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจคุณจะช่วยดึงทราฟฟิกมายังเวปไซต์ได้อีกด้วย แม้ว่าการทำ SEO ค่อนข้างใช้เวลาและใช้ทักษะในการสร้างคอนเทนส์เชิงคุณภาพพอสมควร แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็นับได้ว่าคุ้มค่ากับการลงทุน   Adwords คือ การจ่ายค่าโฆษณาเพื่อให้เวปไซต์ติดอันดับต้นๆ ของการค้นหา เพื่อช่วยให้การทำ SEO ติดอันดับให้เร็วขึ้น และเพิ่มโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเห็นสินค้าและบริการของคุณได้ง่ายขึ้น โดยเสียค่าบริการแบบ...

Scroll to top