คีย์เวิร์ด (Keyword) กุญแจดอกสำคัญเปิดประตูสู่ความสำเร็จ

Keyword คือ กุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยให้เปิดประตูนำลูกค้าจากการค้นหาข้อมูลใน search engine ไปสู่หน้าเวปไซต์ของคุณ โดยในประเทศไทยนิยมค้นหาข้อมูลผ่านทาง Google search engine เป็นหลัก โดย Keyword ที่ค้นหามีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบทความนี้จะพาท่านมารู้จัก Keyword แต่ละประเภท เพื่อสามารถนำไปวิเคราะห์หา Keyword ที่เหมาะสมมาใช้ในเวปไซต์ได้ ประเภทของคีย์เวิร์ด (Keyword) มีดังนี้ คำค้นหาหลัก (Seed keyword) คือ คำค้นหาแบบกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น เสื้อ รองเท้า กระเป๋า ซึ่ง คำค้นหาหลัก (Seed keyword) ประเภทนี้ เป็นคำค้นหาแบบกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง และมีคนใช้จำนวนมาก มีการแข่งขันสูง ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า Seed Keyword ไม่ใช่ Keyword ทำเงิน แต่เป็นคีย์เวิร์ดตั้งต้นที่นำไปสู่สินค้าและบริการของท่านนั้นเอง คำค้นหาหลักชี้เฉพาะ (Niche keyword) คือ คำค้นหาที่อธิบายลักษณะที่เฉพาะเจาะจงในสินค้าและบริการมากขึ้น เช่น...

Scroll to top