การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล(Digital PR Planning and Management)

งานประชาสัมพันธ์ช่วยนำเสนอคุณค่าขององค์กรและแบรนด์สินค้า อันนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือ  ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรหรือแบรนด์สินค้ากับกลุ่มผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณค่าของแบรนด์ที่มาช่วยตอบโจทย์และเติมเต็มไลฟ์สไตล์ และนำไปสู่การซื้อสินค้าและบริการ หรือ ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร  ทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและแบรนด์สินค้า นอกจากนี้งานประชาสัมพันธ์นับว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ช่วยกำจัดแหล่งเข้าใจผิด ช่วยลบล้างปัญหาในภาวะวิกฤติอีกด้วย สื่อยุคดิจิทัลช่วยให้สื่อสารงานประชาสัมพันธ์ได้เร็วขึ้น  เนื่องจากช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว และมีการสืบค้นข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีจากระบบสืบค้นข้อมูล (Search engine) ขณะเดียวกันวงการสื่อมวลชนยังแข่งขันได้การสำเสนอข่าวที่รวดเร็วผ่านการถ่ายทอดสด ทางช่องทางโซเซียลมีเดียและเว็บไซต์ควบคู่กับการนำเสนอข่าวผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารด้วย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และเพื่อให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์การรับข่าวสารที่แตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้แล้วยังมีสื่อออนไลน์ใหม่ๆ แจ้งเกิดมากมาย รวมถึงเหล่าผู้มีอิทธิพลในการโน้มน้าวและการประชาสัมพันธ์สินค้า (Influencer) และเน็ตไอดอลที่แจ้งเกิดจากสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ดั้งนั้นการทำประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล นอกจากจะโฟกัสการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ไปยังสื่อหลักแล้ว ยังต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารไปยังสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ( Social media) ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างคอมมูนิตี้ของกลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับองค์กรขึ้นมาด้วย เพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารข่าวสารขององค์กร บริษัท แอป คอมมูนิเคชั่น จำกัด ที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล  มุ่งเน้นการทำประชาสัมพันธ์ที่ช่วยนำเสนอคุณค่าขององค์กรและแบรนด์สินค้า ผ่านการนำเสนอทิศทางการบริหารองค์กร ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการบริการ การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย รวมถึงกิจกรรมขององค์กรและบทบาทหน้าที่ทางสังคม อันนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือ เมื่อผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้าและบริการแล้ว โอกาสที่ผู้บริโภคจะสนับสนุนสินค้าและบริการทั้งทางตรงและทางอ้อมก็จะตามมา อีกทั้งยังจะเป็นกลุ่มคนที่ช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรแบบปากต่อปากไปยังบุคคลอื่นๆ อีกด้วย โดย บริษัท แอป คอมมูนิเคชั่น จำกัด เน้นการใช้เครื่องมือการทำประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลที่หลากหลายดังนี้...

PR & SEO เครื่องมือเด็ดช่วยสร้างภาพลักษณ์ติดหน้าแรก!ของ Google

  เมื่อยุคดิจิทัลมาถึงนักประชาสัมพันธ์ควรสร้างพีอาร์คอนเทนท์อย่างไร เพื่อให้ข่าวสาร หรือกิจกรรม ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรถูกค้นพบได้โดยง่ายในโลกออนไลน์ หลายๆ ท่านอาจสงสัย ว่าการทำประชาสัมพันธ์ (Public Relation)  หรือ เรียกสั้นๆ ว่า พีอาร์ (PR) เกี่ยวข้องอะไรกับ SEO ง่ายๆ เลยก็คือ เมื่อข้อมูลข่าวสารจากสื่อออฟไลน์ ทั้ง หนังสือพิมพ์ (Newspaper) นิตยสาร (Magazine) หรือแม้กระทั้งรายการโทรทัศน์ และวิทยุ ต่างย้ายเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล ดังนั้นการทำประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลต้องเพิ่มเทคนิคในการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลในโลกออนไลน์ในการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร  ข้อเท็จจริง หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย อันนำมาซึ่งการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำมาซึ่งในความร่วมมือ การได้รับการสนับสนุน เกิดความนิยม เลื่อมใส   ศรัทธาต่อหน่วยงาน นอกจากนี้แล้วงานประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลยังช่วยชี้แจงและกำจัดแหล่งเข้าใจผิด ช่วยลบล้างปัญหาเพื่อสร้างความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรนั้นๆได้อย่างรวดเร็วผ่านสังคมออนไลน์ โดยรหัสในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ให้เชื่อมต่อกัน นั้นก็คือ คำค้นหา (Keyword) ที่พิมพ์ค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการทราบบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรียกกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลและการค้นหานี้ว่าการทำ SEO ย่อมาจากคำว่า Search Engine Optimization โดย...

Scroll to top