Digital Media & SEO content วางแผนสื่อโฆษณาออนไลน์ และเขียนบทความเชื่อมโยงกับคีย์เวิร์ดโดยผู้เชี่ยวชาญ

Digital media คือ สื่อโฆษณาในออนไลน์ซึ่งมีหลากหลายเครื่องมือประกอบกัน อาทิเช่น Google Adwords, SEO Content, SEM, GDN, และ YouTube Ads. เพื่อดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปยังร้านค้าออนไลน์ หรือ เว็บไซต์   นอกจากแล้ว สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เช่น Facebook  Line Instagram twister ก็นับเป็น Digital media เช่นกัน ซึ่งสามารถทำการโฆษณาโดยการซื้อ Sponsor หรือ Boost post  นั่นเอง ซึ่งการที่จะทำสื่อโฆษณาในออนไลน์ได้สำเร็จนั้น ผู้ทำโฆษณาต้องมีประสบการณ์และมีความชำนาญในการวิเคราะห์คีย์เวิร์ด (Keywords analysis) ที่ลูกค้าเป้าหมายจะพิมพ์ค้นหาจากระบบ (Search engine)  เพื่อคัดกรองความสนใจ และรู้เทคนิคการเขียนข้อความโฆษณา (Advertising copy writing )ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจสำคัญไม่น้อยกว่า Keywords ที่ดี เพราะข้อความโฆษณาที่จูงใจลูกค้าเป้าหมาย ผสมผสานกับเทคนิคการใช้คีย์เวิร์ดเพื่อสแกนหาลูกค้าที่แท้จริงที่มีโอกาสซื้อสูงจะช่วยให้คุณประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ...

เพิ่มยอดขายกับ Google Adwords ด้วยทุนหลักร้อย

  การที่จะเพิ่มยอดขายออนไลน์ได้ก็ต้องทำให้ลูกค้าในโลกออนไลน์รู้จักสินค้าและบริการของเราก่อนโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในส่วนของออฟไลน์และออนไลน์ ในบทความนี้จะขอพูดเฉพาะในส่วนของออนไลน์ นั้นคือการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ด้วยการทำ Google Adwords Adwords เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่นักการตลาดออนไลน์ต้องทำความรู้จักให้ดี และรู้จักวิธีการในการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ่มค่ากับเงินที่จ่ายไป   Adwords คืออะไร Adwords คือ บริการการทำโฆษณาจากการ Search Engine โดย Google เพื่อดันสินค้าและบริการของคุณไปแสดงอยู่หน้าแรกของ Google เมื่อมีคนค้นหาจาก Keywords ที่ต้องการทราบและ Keywords นั้นต้องตรงกับ Keywords ในข้อความโฆษณาของคุณด้วย ผนวกกับปัจจัยด้านการประมูล(Bidding) ค่าโฆษณา ถ้ามีการประมูลราคาที่สูงกว่าคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน และมีการทำ SEO ในบทความที่มี Keywords กลุ่มคำเดียวกันในคำค้นหา และมีการทำ SEO website structure ที่ดีก็ยิ่งจะทำให้ Google ประเมินคุณภาพ ทั้งด้านการประมูล (Bidding) คีย์เวิร์ด (Keyword) และคอนเทนส์ที่มีคุณภาพ (Quality of content) ซึ่งเวปไซต์ใดที่ทำได้ดีและมีคะแนนสูงสุด เวปไซต์นั้นก็จะถูกดันโฆษณามาแสดงเป็นอันดับ 1...

รู้เขารู้เราจับลูกค้ายุค 4.0 ให้อยู่หมัดด้วยการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Audiences analysis)

รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง สำนวนคลาสสิคแต่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Audiences analysis) ก็คือการวิเคราะห์ว่าลูกค้าเป้าหมายของเราคือใครและต้องการอะไร โดยมี 4 ปัยจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ได้แก่ ปัยจัยด้านประชากรศาสตร์ (demographic factor)  เช่น อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ รูปแบบการดำเนินชีวิต ปัยจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological factor) เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ ปัยจัยทางด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) เช่น วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรมย่อย ชั้นทางสังคม ปัยจัยทางสังคม ( Social Factor) เช่น กลุ่มอ้างอิงจากรีวิวและบุคคลอื่นๆ  กลุ่มครอบครัว ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือมีอิทธิพลต่อการซื้อ รวมถึงบทบาทและฐานะทางสังคม ปัจจัยทางการตลาด (Marketing factor) เช่น ผลิตภัณฑ์และลักษณะเฉพาะพิเศษของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการ ราคา ช่องทางการจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด นอกจากนี้...

Scroll to top