การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล(Digital PR Planning and Management)

งานประชาสัมพันธ์ช่วยนำเสนอคุณค่าขององค์กรและแบรนด์สินค้า อันนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือ  ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรหรือแบรนด์สินค้ากับกลุ่มผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคเห็นถึงคุณค่าของแบรนด์ที่มาช่วยตอบโจทย์และเติมเต็มไลฟ์สไตล์ และนำไปสู่การซื้อสินค้าและบริการ หรือ ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร  ทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและแบรนด์สินค้า นอกจากนี้งานประชาสัมพันธ์นับว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ช่วยกำจัดแหล่งเข้าใจผิด ช่วยลบล้างปัญหาในภาวะวิกฤติอีกด้วย

สื่อยุคดิจิทัลช่วยให้สื่อสารงานประชาสัมพันธ์ได้เร็วขึ้น 

เนื่องจากช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์สามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว และมีการสืบค้นข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีจากระบบสืบค้นข้อมูล (Search engine) ขณะเดียวกันวงการสื่อมวลชนยังแข่งขันได้การสำเสนอข่าวที่รวดเร็วผ่านการถ่ายทอดสด ทางช่องทางโซเซียลมีเดียและเว็บไซต์ควบคู่กับการนำเสนอข่าวผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสารด้วย เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และเพื่อให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์การรับข่าวสารที่แตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้แล้วยังมีสื่อออนไลน์ใหม่ๆ แจ้งเกิดมากมาย รวมถึงเหล่าผู้มีอิทธิพลในการโน้มน้าวและการประชาสัมพันธ์สินค้า (Influencer) และเน็ตไอดอลที่แจ้งเกิดจากสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

ดั้งนั้นการทำประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล นอกจากจะโฟกัสการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ไปยังสื่อหลักแล้ว ยังต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารไปยังสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ( Social media) ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างคอมมูนิตี้ของกลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับองค์กรขึ้นมาด้วย เพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารข่าวสารขององค์กร

บริษัท แอป คอมมูนิเคชั่น จำกัด ที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล  มุ่งเน้นการทำประชาสัมพันธ์ที่ช่วยนำเสนอคุณค่าขององค์กรและแบรนด์สินค้า ผ่านการนำเสนอทิศทางการบริหารองค์กร ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการบริการ การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย รวมถึงกิจกรรมขององค์กรและบทบาทหน้าที่ทางสังคม อันนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือ เมื่อผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้าและบริการแล้ว โอกาสที่ผู้บริโภคจะสนับสนุนสินค้าและบริการทั้งทางตรงและทางอ้อมก็จะตามมา อีกทั้งยังจะเป็นกลุ่มคนที่ช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรแบบปากต่อปากไปยังบุคคลอื่นๆ อีกด้วย

โดย บริษัท แอป คอมมูนิเคชั่น จำกัด เน้นการใช้เครื่องมือการทำประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลที่หลากหลายดังนี้

  • เน้นช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์
  • นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างในแต่ละสื่อ โดยไม่ใช้ข่าวฉบับเดียวกันกระจายไปยังทุกสื่อ ด้วยรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อให้เข้ากับแนวทางการนำเสนอข่าวของสื่อแต่ละประเภทและนำเสนอเนื้อหาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสื่อนั้นๆ
  • นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการทำ SEO : Search engine optimization โดยเพิ่มคำค้นหา(Keyword) เข้าไปในข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข่าวและกิจกรรมหรือแคมเปญนั้นๆ ถูกค้นพบได้ด้วยง่าย นอกจากนี้แล้ว การทำประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลยังช่วยเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และโซเซียลมีเดียจากข่าวประชาสัมพันธ์อีกด้วย (PR & SEO เครื่องมือเด็ดช่วยสร้างภาพลักษณ์ติดหน้าแรก!ของ Google)
  • ใช้สื่อรูปภาพและวีดีโอในการเล่าเรื่อง เช่น รูปภาพอินโฟกราฟฟิกเล่าเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย  รวมถึงการผลิตไวรัลคลิปและวีดีโอคลิปเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญต่างๆ  หรือแม้กระทั้งการถ่ายทอดสดบรรยากาศงานแถลงข่าว และงานอีเว้นท์
  • ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวขององค์กรและคู่แข่ง ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และโซเซียลมีเดีย รวมทั้งตรวจสอบผลตอบรับ ความคิดเห็น และ ตอบข้อซักถามในโซเซี่ยลมีเดีย เพื่อวัดผลลัพธ์ของแคมเปญนั้นๆ และช่วยติดตามกระทู้หรือโพสต์ที่อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

สังคมออนไลน์เปรียบเสมือนดาบสองคมที่สามารถสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้แบรนด์อย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางให้กับบุคคลที่ไม่พึงพอใจในสินค้าและบริการมาแสดงความคิดเห็น หรือ เป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีใช้เป็นช่องทางในการโจมตีภาพลักษณ์ขององค์กรได้

บริษัท แอปคอมมูนิเคชั่น จำกัด  ให้บริการติดตามข่าวจากสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่เผยแพร่เกี่ยวกับองค์กรและคู่แข่ง พร้อมติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร เช่น การตั้งกระทู้ระบายความไม่พึงพอใจของผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและบริการตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงในโซเซียลมีเดียขององค์กร  เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที

 

Scroll to top