5 ขั้นตอนพิชิตการตลาดออนไลน์

มีนักการตลาดหลายท่านสอบถามมาว่า ต้องทำการตลาดยุคดิจิตอล (Digital Marketing) อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ?  


ความสำเร็จวัดได้หลายด้าน ทั้งด้าน การรับรู้ (Awareness)และการเติบโตของยอดขาย (Sale growth) แต่ก่อนที่จะก้าวไปถึงความสำเร็จดังกล่าว นักการตลาดออนไลน์ต้องทุ่มเทและใส่ใจในรายละเอียดในทุกๆขั้นตอนในการทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งwww.appdigibiz.comได้รวบรวมขั้นตอนสำคัญ ในการพิชิตการตลาดออนไลน์ไว้ดังนี้

1.การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Audiences analysis) กลุ่มเป้าหมายคือสิ่งสำคัญที่นักการตลาดทุกคนต้องการให้กลุ่มคนเหล่านี้มารู้จักในแบรนด์ เข้าใจสินค้าและบริการ รักและเชื่อมั่น และยินดีที่ซื้อสินค้า หากแบรนด์ไหนทำได้ นับได้ว่าประสบความสำเร็จในการทำการตลาด ซึ่งแต่ละกลุ่ม แต่ละวัย แต่ละอาชีพ แต่ละสังคม ย่อมมีไลฟ์สไตล์แตกต่างกัน

2.คีย์เวิร์ด (Keywords) คือ คำค้นหา ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเปิดประตูไปสู่เวปไซต์ หรือ หน้าเพจ ของคุณ ฉะนั้นการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในข้อ1และวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่กลุ่มเป้าหมายค้นหาจะช่วยให้สินค้าและบริการของคุณถูกค้นพบได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

3.SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization คือ การทำให้สินค้าและบริการในเวปไซต์ (Website) หรือโซเซี่ยลมีเดีย (Social Media ) เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) อินสตาแกรม (Instagram) ติดอันดับในการค้นหาบน Search Engine (Google, Yahoo, Bing) ซึ่ง Search Engineในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดนั่นคือ  Google  ดังนั้นการทำ SEO ที่ดี คือการทำให้สินค้าและบริการของแบรนด์ถูกค้นพบในหน้าแรกใน Google ให้ได้ แต่อย่างไรก็ตามการทำ SEO ค่อนข้างใช้ระยะเวลาเพื่อให้ติดอันดับในหน้าแรก เพราะต้องใช้เวลาในการพัฒนาเนื้อหาในเวปไซต์ที่มีคุณภาพ (SEO on content) และ โครงสร้างของเวปไซต์ (SEO on site structure) เพื่อให้ Google ค้นพบได้ง่าย นอกจากนี้แล้วยังสามารถทำโฆษณาจากคำค้นหาเพื่อให้แสดงสินค้าและบริการติดหน้าแรกของ Google ได้ โดยการทำ Adwords ซึ่งเรียกการทำโฆษณาประเภทนี้ว่า SEM ย่อมาจากSearch Engine Marketing นั่นเอง

4.เนื้อหา (Content) เมื่อมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Audiences analysis)  วิเคราะห์คำค้นหา (Keywords) ทำ SEO นับว่านักการตลาดได้เดินทางมาสู่ความสำเร็จได้ครึ่งทางแล้ว แต่จะตกม้าตายหรือไม่อยู่ที่เนื้อหา (Content) ที่นำเสนอด้วยว่า เนื้อหาที่นำเสนอนั้นมีประโยชน์ และตอบโจทย์ข้อสงสัย หรือช่วยแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคหรือไม่ อีกทั้งเนื้อหาที่เสนอ ควรสั้น กระชับและเข้าใจง่ายด้วย ดังนั้น การนำเสนอคอนเทนส์จึงมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้ง รูปภาพ ซึ่งปัจจุบันนิยมนำเสนอข้อมูลผ่าน info graphic   หรือ จะนำเสนอเป็น VDO Clip ก็สามารถทำได้ ซึ่งมีต้นทุนตั้งแต่งบน้อย ทำเองง่ายๆ ไปจนถึงระดับโปรเฟสชั่นนอล แต่อย่างไรก็ตามเนื้อหา (Content) ที่นำเสนอไม่ได้วัดความสำเร็จจากงบประมาณในการผลิต แต่วัดผลจากการเข้าถึงอินไซต์ของผู้บริโภค (consumer insight) จากการเข้าเยี่ยมชม ไลค์ (Like) แชร์ (Share) และคอมเม้นท์ (Comment) แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนกับการผลิตก็สะท้อนถึงภาพลักษณ์แบรนด์ได้เช่นกัน

5.การรับรู้ (Awareness) เมื่อนำเสนอเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์กับผู้บริโภค ผู้บริโภคอินกับเนื้อหาที่นำเสนอ และเชื่อในสินค้าและบริการของคุณก็นำไปสู่การรับรู้และจดจำในแบรนด์ได้ เมื่อผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเชื่อในข้อมูลที่คุณนำเสนอ อีกทั้งสินค้าและบริการของคุณยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งมีช่องการการสั่งสินค้าและการจ่ายเงินที่ง่าย การปิดการขาย (sale)  ด้วยการทำตลาดออนไลน์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ซึ่งหากคุณทำตามทั้ง 1-5 แล้วรับรองว่ายอดขายก็ของคุณจะเติบโตขึ้นอย่างอัตโนมัติ

Scroll to top